47. AVRUPA DAVRANIŞ VE KOGNİTİF TERAPİLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ
13 - 16 EYLÜL 2017 / LJUBLJANA - SLOVENYA

LJUBLJANA

Adriyatik Denizi'nin kuzey ucunda, sahile kuş uçumu 75 kilometre uzaklıktaki Ljubljana üç farklı kültürün izlerini taşıyan bir Sloven sehri. Şehrin isminin kökeninin ne olduğu konusunda karara varılamamıştır. Bazı tarihçiler ismini, "Laburus" denilen antik Slav şehrinden aldığına inanırlar. Diğerleri ise kelimenin kasabadaki bir selden sonra Latince "Aluvina"dan geldiğini düşünür. Sonuç olarak bazıları kökeninin Slav sözcüğü olan Luba (sevilen) olduğunu var saymaktadırlar. Şehrin Almanca ismi Laibach'tır. Bilinen Yunan efsanesine göre, kahraman Jason (Latince "Yason" olarak telaffuz edilir) ve Argonotlar Colchis'teki altın postu bulduktan sonra, Ege Denizi'ne dönmek yerine Tuna Nehri'nde yol alarak kuzey yönüne varmışlardır. Giderek, Tuna'nın bir kolu olan Sava'nın etrafından Lublianika ırmağının kaynağına varmışlardır. Gemilerini batıdaki evlerine dönmek için Adriyatik Denizi'ne taşımış, karaya çıkmışlardır. Argonotlar, günümüz şehirleri Vrhnika ve Ljubljana arasında, bataklıkla çevrili bir göl bulmuşlardır. Burası Jason'un bir canavarı devirdiği yerdir. Bu canavar, şehrin arması ve bayrağı üzerinde bulunan ejderhadır. Çok kanatlı ejderhalar Ejderha Köprüsü'nü süsler. 1900 ve 1901 yılları arasında yapılan bu köprü, Zaninoviç'in çalışmasıdır. Ejderha, ayrıca yüzyıllar boyunca Slovenya'nın ruhani merkezi olan yakın Avusturya kenti Klagenfurtun'un sembolüdür.   

Ljubljana şehrin merkezine Preşern Meydanı hakimdir. Bu ana meydanında çok sayıda fuar, konser ve diğer kültürel etkinlik organize edilmektedir. Görülecek mekanların başında XV yüzyılda inşa edilen, daha sonra da şekli değişen, Belediye Konağı geliyor. Lyublyanıça nehri şehir merkezinden akiyor ve çok sayıda mağaza ve kafe bulunan iki yakasını birleştiren köprüler de fevkalade enteresan. Yine de en ilginç mekan Lyublyana Kalesi'dir, Lyublyana tarihi bölümüne tepeden bakan kale. Bu kalenin ana görevi vatandaşları XV. yüzyılda olan Osmanlı saldırılarına karşı korumaktı, ancak bugün dünyanın her tarafından gelen turistlerin ilgisini çekmektedir.