47. AVRUPA DAVRANIŞ VE KOGNİTİF TERAPİLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ
13 - 16 EYLÜL 2017 / LJUBLJANA - SLOVENYA

PRE CONGRESS & IN CONGRESS WORKSHOPS

FULL DAY PRE CONGRESS WORKSHOPS (13 September 2017)

HALF DAY PRE CONGRESS WORKSHOPS (13 September 2017)

Morning Sessions

Afternoon Sessions

IN CONGRESS WORKSHOPS

Morning Sessions

Afternoon Sessions