movie-online

สงบเย็น…

กระบวนการทำสมาธิพื้นฐานจุดสำคัญของการนั่งโคนต้นไม้

ดูหนังใหม่ออนไลน์ กลางแจ้งเวลานี้พวกเรามานั่งกันอยู่ในสถานที่นี้ ในลักษณะอย่างงี้ ขอให้ทำในใจอย่างแม่นยำว่า มานั่งอยู่ในที่อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นดินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดกลางแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงกลางแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนกลางแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กลางแจ้ง (กุฎีพื้นดิน) แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นิพพานกลางแจ้ง ก็เลยนับว่าแผ่นดินนี้เป็นนั่งที่พักผ่อนที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.หรือจะดูอีกทางหนึ่งก็ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำเนิดโคนต้นไม้(ต้นสาละ) รู้โคนต้นไม้ (ต้นอัตสัตถะหรือต้นโพธิ์) สอนก็ธรรมดาอยู่ใต้ต้นไม้เป็นส่วนมากและก็นิพพานใต้ต้นไม้ (ต้นสาบัดนี้พวกเราได้มานั่งกันอยู่ในสถานที่แบบนี้ เป็นใต้ต้นไม้แล้วก็กลางแจ้ง ขอให้ทำในใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นอย่างยิ่ง เอามือคลำดินมอง ในจิตใจระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้กำเนิดความรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไปจากปกติเป็นจะรู้จักธรรมะได้ง่ายเข้า.ขอให้ลองคิดดูว่า ไม่มีศาสดาองค์ใดของศาสนาไหนที่จะรู้แจ้งในสถานที่เรียนในมหาวิทยาลัย ล้วนแล้วแต่รู้แจ้งเห็นจริงกลางแจ้ง ขอให้เสพคบเสนาสนะพื้นดินนี้ให้เป็นพิเชษให้มีจิตใจราวกับแผ่นดินเป็นหนักแน่น แล้วก็เป็นที่รองรับวิชาความรู้อันจะควรมีพึงจะได้ ควรจะสุนจิตใจเรื่องสมาธิกันให้มากมายวันนี้จะได้บอกกันถึงเรื่อง การเข้าฌาน หรือวิธีทำสมาธิดังที่ได้เปรยไว้ นี่ก็เกิดเรื่องที่เหมาะเป็นอย่างมาก เกิดเรื่องที่มีเหตุมีผลอย่างมากสำหรับเพื่อการที่จะเรียนรู้เนื่องจากทางออกหรือการศึกษาเล่าเรียนในพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่ ๓ ขั้นตอน เป็นศีล สมาธิ รวมทั้งสติปัญญา ความถูกต้องชัดเจนทางร่างกายทางคำพูดไม่มีอะไรเป็นที่ว่ากล่าว เรียกว่าศีล ความถูกต้องแน่ใจด้านจิตไมมีีอะไรซึมเซา เรียกว่าสมาธิ ความถูกต้องชัดเจนทางสติปัญญา เรียกว่าสติปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะจำต้องอบรมเรียนกันตลอดไปวันนี้จะเอ่ยถึงสมาธิ อ้ นเป็นสิกขาส่วนที่ ๒ เพื่อคุณประโยชน์แก่แนวทางการทำหน้าที่แก่การปฏิบัติธรรมใน ดูหนัง hd มาสเตอร์

พุทธศาสนาด้วย เรื่องสมาธินี้ได้รับความสุนโกรธง่าย

ดูหนังออนไลน์ เป็นบุคคลยังพึงพอใจเรื่องสมาธิกันน้อยไม่คุ้มที่มันเป็นสิ่งที่มีสาระมากมาย มันเป็นสิ่งที่ม ผลดีมากมายแต่ว่าคนก็พอใจกัน น้อย จะด้วยเหตุไรก็สุดแท้ ขอบอกพูดว่าเป็นเรื่องที่ควรพอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากระบวนการทำกิจการค้าอะไรก็ตามที่ทำด้วยจิตอันเป็นสมาธินั้นย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีถึงที่สุดเสมอ สมาธิมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในขั้นแรกนี้ขอให้รู้ดีว่าเรื่องสมาธินี้ก็เกิดเรื่องที่ธรรมชาติมอบให้มา ในธรรมชาติที่ความรู้สึกนึกคิด สิ่งที่มีชีวิตสามารถที่จะตั้งใจได้ตามความเหมาะสมแก่ฐานะของตนเอง แต่สมาธิเท่าที่ธรรมชาติมีให้มันน้อยเกินไป หรือยังไม่ถึงที่สุด จำต้องทำให้มีถึงที่สุดที่ว่าธรรมชาติทำให้สิ่งที่มีชีวิตมีสมาธินั้น อย่างมนุษย์เรานี้ พอเพียงพวกเราตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเอง อย่างทหารจะยิงปืนเมื่อประทับปืนยิง มันก็เรียกสมาธิขึ้นมาเอง สุดแต่จะเรียกมันได้มากหรือน้อย หากเรียกมันได้มากมันก็ทำเป็นดี หรือเมื่อเด็กๆเขาจับอิฐจะเหวี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่ง จะเหวี่ยงนก ปาสัตว์ มันก็เรียกสมาธิขึ้นมาเอง มันถึงเหวี่ยงถูกเพียงพอ หรือยังไม่ถึงที่สุด จำต้องทำให้มีถึงที่สุด ที่ว่าธรรมชาติทำให้สิ่งที่มีชีวิตมีสมาธินั้น อย่างมนุษย์เรานี้ เพียงพอพวกเราตั้งมั่นจะทำอะไรมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเอง อย่างทหารจะยิงปืนเมื่อประทับปืนยิง มันก็เรียกสมาธิขึ้นมาเอง สุดแต่จะเรียกมันได้มากหรือน้อย ถ้าเกิดเรียกมันได้มากมันก็ทำเป็นดี.หรือเมื่อเด็กๆเขาจับอิฐจะเหวี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่ง จะเขวี้ยงนก เขวี้ยงสัตว์ มันก็เรียก สมาธิขึ้นมาเอง มันถึงเหวี่ยงถูกต้องการจะให้รู้ดีว่า กระบวนการทำสมาชินี้ ทำในหน้าที่โดยตรงก็มีและก็ทำโดยธรรมดาในกิจกรรมธรรมดาก็มีกี่หนว่าปฏิบัติภารกิจโดยตรงก็คือ ผูนั้นมีบทบาทกำหนดใจต้องการจะตั้งสติ ตั้งมั่นตั้งใจอยู่ในที่ๆตั้งสตินี้ก็ทำอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ทำในที่ทั่วๆไป ไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยสมาธิ ขอให้สังเกตดูให้ดีแม้กระทั้งจะล้างถ้วยชามข้าว ทดลองล้างด้วยจิตที่เป็นสมาชิตลอดระยะเวลาจะมีประ โยชน์เป็นอย่างมากทั้งยัง ๒ ข้างเป็นถ้าหากงสะอาดที่สุด แล้วก็จิตใจเป็น